Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice,

příspěvková organizace, IČO: 72744766

Kubátova 122, Háj u Duchcova, 417 22

tel.: 474 541 770

 

Mateřská škola Háj u Duchcova – Zápis dětí pro šk. rok 2018/19- Přijímací řízení

 

Mateřská škola Háj u Duchcova, okr. Teplice, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelky Jaroslavy Schäferové, podle ust. § 165 odst. 2 písm. b) a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 34 odst. 3 školského zákona rozhodla takto:

 

 

 

ŘMŠ – 04/18

25 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 05/18

15 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 06/18

15 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 07/18

30 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 08/18

15 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 09/18

30 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 10/18

30 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 11/18

15 bodů

Přijímá

ŘMŠ – 12/18

15 bodů

Přijímá

 

 

 

 

 

Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti, byly každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se přihlédne k věku dítěte s tím, že budou upřednostněny děti věkově starší.

 

 

 

 

V Háji u Duchcova dne 30. 5. 2018